Regulamin

Zasady ogólne:

 • Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Właścicielem serwisu www.gielda-czesci.pl jest firma 2CD MULTIMEDIA KRZYSZTOF PIASECKI
 • 2CD MULTIMEDIA KRZYSZTOF PIASECKI nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ofert.
 • Oferty sprzedaży będą wyświetlane przez okres zgodny z wykupionym abonamentem.
 • Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie www.gielda-czesci.pl jest dostępne tylko dla firm, których działalność jest obecnie prowadzona.
 • Serwis nie odpowiada za problemy z dostępem do danych spowodowane sprzętem komputerowym, systemem operacyjnym lub oprogramowaniem użytkownika.
 • Serwis nie odpowiada za brak dostępu do danych spowodowany siłą wyższą, awarią łączy internetowych bądź serwera.
 • Serwis nie odpowiada za utracone dane wysłane przez użytkowników drogą elektroniczną.
 • W wypadku stwierdzenia, że treść oferty narusza postanowienia niniejszego regulaminu, serwis zastrzega sobie prawo do jej usunięcia.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. 133 poz. 883, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w bazie danych serwisu.
 • Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz.U. 144 poz. 1204, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez serwis na swój adres elektroniczny lub poprzez infolinię.
 • Usunięcie danych użytkownika z bazy serwisu może odbyć się tylko poprzez przesłanie zlecenia usunięcia na adres email: info@gielda-czesci.pl . Serwis dokona usunięcia wpisu w terminie 72 godzin po uprzednim kontakcie telefonicznym z użytkownikiem.

Zasady umieszczania ogłoszeń:

 • Aktywacja własnego konta przez użytkownika możliwa jest poprzez kliknięcie na przycisk REJESTRACJA.
 • Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
 • Po dokonaniu rejestracji użytkownik otrzyma drogą elektroniczną link atywujący konto.
 • Formularz rejestracyjny może być wykorzystany wyłącznie do rejestracji legalnie działającej firmy.
 • Abonament miesięczny za pełny dostęp do własnego konta użytkownika wynosi 220 zł + VAT.
 • Każdy nowo rejestrujący się użytkownik ma prawo do 7 dniowego, darmowego okresu testowania serwisu. Po upłynięciu tego okresu użytkownik podejmuje decyzję czy pozostaje w serwisie na zasadach określonych regulaminem. Decyzja przekazywana jest do 2CD MULTIMEDIA KRZYSZTOF PIASECKI emailem lub w trakcie rozmowy telefonicznej z administratorem serwisu.
 • Za każdorazowe wykupienie abonamentu aktywacyjnego użytkownikowi zostanie wystawiona faktura VAT przez właściciela serwisu – firmę 2CD MULTIMEDIA KRZYSZTOF PIASECKI .
 • 2CD MULTIMEDIA KRZYSZTOF PIASECKI zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do ofert firm, które terminowo nie opłaciły abonamentu.
 • Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przypomnień o dokonaniu płatności, wezwań do zapłaty, w formie elektronicznej.
 • Jeżeli Użytkownik - Dłużnik zalega z płatnościami, 2CD MULTIMEDIA KRZYSZTOF PIASECKI, ma prawo do zaległości doliczyć ustawowe odsetki i koszty upomnień.
 • Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z serwisu w dowolnym momencie, jednakże musi to zostać zgłoszone na adres email: info@gielda-czesci.pl przed upłynięciem ostatniego dnia każdego miesiąca. Ta sama procedura dotyczy emisji reklam. W przeciwnym wypadku, pierwszego dnia miesiąca, zostanie wystawiona faktura za korzystanie z serwisu w kolejnym miesiącu.
 • Zabrania sie umieszczania, bez zgody administratora, linków (odnośników) do zewnętrznych serwisów. Jest to możliwe tylko w rubrykach do tego przeznaczonych.
 • O wszystkich zmianach w regulaminie, Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe:

 • 2CD MULTIMEDIA KRZYSZTOF PIASECKI zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Na stronie www.gielda-czesci.pl jest zawsze dostępna aktualna wersja Regulaminu.