Administrator

2CD Multimedia Krzysztof Piasecki
64-000 Racot, ul. Kościańska 8/1
NIP: 7840006296, Regon: 410350116
tel. kom: 517-372-269
email: info@gielda-czesci.pl

Bank Multibank:
71 1140 2017 0000 4202 1097 2885Administratorem Twoich danych osobowych jest 2CD Multimedia Krzysztof Piasecki 64-000 Racot, ul. Kościańska 8/1 NIP: 7840006296, Regon: 410350116. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujący administratorowi danych i w stosunku do niego. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.